Төслийн явц

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ
2008

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ төслийн судалгааны ажил эхлэв

2012

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ төслийн ТЭЗҮ-г монгол эрдэмтэд боловсруулав

2017

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ төслийн ТЭЗҮ-г Чаргайтын УЦС ХХК ЭХЯ-ШУТЗ хурлаар хэлэлцүүлэв.

2017

ЭХЗХ –оос Чаргайтын усан цахилгаан станцын барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авав.

2017

БОАЖЯ - Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийв.

2018

ДҮТ ХХК - Эрчим хүч худалдах худалдан авах гэрээ хийв.

2019

Хөрөнгө оруулалтын компаниудтай холбоо тогтоож мэдээлэл судалгааны хамтын ажиллагааг эхлүүлэв.

2020

Төслийн ТЭЗҮ шинэчлэх, барилга байгууламж барих олон улсын компаниудтай хамтын ажиллагаа эхлүүлэв

2021

Төслийн хамтрагч гадаад дотоодын компаниудын хамтын ажиллагаа бий болов

2022

ТЭЗҮ –г олон улсын банкны стандартын дагуу олон улсын зөвлөх компаниар ТЭЗҮ-ийг шинэчлэн боловсруулах

2022

Олон улсын Төслийн гүйцэтгэгчтэй EPC гэрээ хийх

2023

Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх ОУ-ын зөвлөх компаниар гүйцэтгүүлж БОАЖЯ-аар хэлэлцүүлэх

2023

ОУ төслийн удирдлагын компанитай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах

2023

ОУ АУДИТ компанитай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах

2023

Төслийг ашиглалтанд оруулах

ЧАРГАЙТЫН УЦС

Чаргайтын УЦС нь Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн сумаас зүүн урагш 50км, Тосонцэнгэл сумаас 28км зайд Дэлгэрмөрөн гол дээр байрлана. Төслийн хөндлүүрийг сонгохдоо Техникийн хувьд боломжтой 5 байршлаас эдийн засаг...

Цааш унших...

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот 14200, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай, Хөвсгөл Лэйк

Сошиал сүлжээ