ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ

Чаргайтын УЦС нь Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн сумаас зүүн урагш 50км, Тосонцэнгэл сумаас 28км зайд Дэлгэрмөрөн гол дээр байрлана. Төслийн хөндлүүрийг сонгохдоо Техникийн хувьд боломжтой 5 байршлаас эдийн засаг, техникийн хувьд хамгийн боломжтой 3-р хөндлүүрийг сонгосон болно.

Төслийн нэр


Чаргайтын 24.6 мвт чадал усан цахилгаан станц

Төсөл хэрэгжүүлэгч


“ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ХХК

Төслийн байршил


Хөвсгөл аймаг
Дэлгэрмөрөн гол дээр


0

Төслийн үргэлжлэх хугацаа
/жил/


0

Жилийн нийт үйлдвэрлэл
/сая кВт.ц/


0

Ашиглалтанд оруулах хугацаа
/он/

ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ

Чаргайтын УЦС нь Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн сумаас зүүн урагш 50км, Тосонцэнгэл сумаас 28км зайд Дэлгэрмөрөн гол дээр байрлана. Төслийн хөндлүүрийг сонгохдоо Техникийн хувьд боломжтой 5 байршлаас эдийн засаг, техникийн хувьд хамгийн боломжтой 3-р хөндлүүрийг сонгосон болно.


Чаргайтын УЦС-ыг барьснаар Хөвсгөл, Булган аймгийн төв болон Тайширын УЦС-аас Говь-Алтай, Завхан аймгийн төв, орчны сумдыг цахилгаанаар хангах болсонтой уялдан гарах сүлжээний горимын хүндрэлийг шийдэх

Тайширын УЦС-аас Говь-Алтай, Завхан аймгийн төв болон орчны сумдыг цахилгаанаар хангахад хүрэлцэхгүй байгаа чадлыг бий болгох

Төслийн техник эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд

# УЦС -н төслийн үзүүлэлт Утга Хэмжих нэгж
1 Төслийн суурилагдсан хүчин чадал (МВт) 24.6 МВт
2 Жилд үйлдвэрлэх эрчим хүч 116.6 сая кВт.ц/жил
3 Дамжуулах сүлжээнд нийлүүлэх эрчим хүч 10,640.0 сая кВт.ц/жил
4 Сүлжээнд нийлүүлэх тариф 0.086 ам.доллар/кВт.ц

ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭХЭД АШИГЛАХ УСНЫ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ

Ус зүйн судалгаа

  • 1947-2016 оны Мөрөн станцын Дэлгэрмөрөн голын усны зарцуулгын 70 жилийн сарын дундаж урсац, бага урсац, их урсацын ус зүйн тооцооллыг хийсэн болно.
  • Ус судлалын Дэлгэрмөрөн-Мөрөн харуулын ажиглалтын материалаас үзэхэд хурах талбай 17,975 км.куб, олон жилийн дундаж урсацын модуль 2,0 л/сек.км2, зарцуулга 36,7 м.куб/сек, урсацын давхраа 64,4 мм тус тус байна.
  • Голын усны жилийн нөөц 1,16 км.куб буюу Монгол орны гадаргын усны нөөцийн 3.3%-ийг зөвхөн энэ голын урсац эзэлдэгийг харуулна.
  • Усны горимын мэдээнээс үзэхэд 1940-өөд оны сүүлээс эхэлсэн элбэг устай үе 1960-аад оны эхэн үе хүртэл үргэлжилнэ.
  • Үүнээс хойш 1980 он хүртэл ус багатай үе зонхилж, харин мөн үеэс хойш өнөөг хүртэл ерөнхийдөө элбэг устай үе зонхилж иржээ.

Олон жилийн дундаж урсацын гидрограф

ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭХЭД АШИГЛАХ УСНЫ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ

1947-2016 оны Мөрөн станцын Дэлгэрмөрөн голын усны зарцуулгын 70 жилийн сарын дундаж зарцуулга болон усны гадаргын ууршилт, тунадас 3-р хөндлүүрээс үүсэх усан сангийн эзлэхүүн, усан толионы графикыг үндэслэн Чаргайтын УЦС-ын Усны эрчим хүчний тооцоог хийсэн болно.

Усан сан-эрчим хүчний тооцоолол

# Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Жилийн дундаж
1 Дэлгэрмөрөн голын зарцуулгын нийт эзлэхүүн сая м.куб 69,954.0 11,659.0
2 Усан сангаас уурших эзлэхүүн сая м.куб 15,919.0 25.5
3 Усан санд орох тунадас сая м.куб 462.8 7.8
4 Усан сангийн шүүрэлт сая м.куб 32,265.0 55.6
5 Ус хаяураар хаях ус сая м.куб 18,990.0 327.4
6 Цахилгаан үйлдвэрлэхэд ашиглах усны хэмжээ сая м.куб 456,258.0 786.7
7 УЦС-ын дундаж түрэлт м 53.6
8 УЦС-ын усны дундаж зарцуулга м.куб/с 28.0
9 УЦС-ын дундаж чадал МВт 12.7
10 Цахилгаан үйлвэрлэлт сая кВт-ц 116.6

Хамтрагч байгууллагууд

ЧАРГАЙТЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ

ЧАРГАЙТЫН УЦС

Чаргайтын УЦС нь Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн сумаас зүүн урагш 50км, Тосонцэнгэл сумаас 28км зайд Дэлгэрмөрөн гол дээр байрлана. Төслийн хөндлүүрийг сонгохдоо Техникийн хувьд боломжтой 5 байршлаас эдийн засаг...

Цааш унших...

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот 14200, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай, Хөвсгөл Лэйк

Сошиал сүлжээ